serwer

Rada rodziców <

23 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi

Skład Rady Rodziców na rok 2017/2018

Prezydium:
Przewodniczący- Agata Sochacka
Z-ca Przewodniczącego- Wanda Cieślar
Sekretarz - Adam Nettik

Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica. Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci(art.54 ustawy o systemie oświaty i regulamin Rady Rodziców ZSO nr.7)

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy sugerowana minimalna wysokość rocznej składki to 50 zł/dziecka.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe  niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu uda się zrealizować wszystkie zaplanowane przez Radę działania.

       Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:
   
    PKO BP I o/ŁÓDŹ 29 1020 3352 0000 1902 0010 0099

       Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasa
            Rada Rodziców przy ZSO Nr 7
                  ul. Minerska 1/3
                     

Wpłaty można również dokonać podczas zebrań z wychowawcami - upoważnione osoby odwiedzą każdą z klas oraz dyżurów Rady Rodziców, które odbywają się przy okazji Konsultacji.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłat dokonują jak najwcześniej- pozwala to na lepsze planowanie i gospodarowanie funduszami.

 

Ubezpieczenie

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi ubezpieczeni są w firmie PZU na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

PEŁNY CZAS OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – 24 GODZINY NA DOBĘ, CAŁY ŚWIAT

W czasie nauki, w drodze do szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych, także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym PZU 801 102 102

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ