serwer

Rada rodziców <

23 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi

Skład Rady Rodziców na rok 2016/2017

Prezydium:
Przewodniczący- Agata Sochacka
Z-ca Przewodniczącego- Aneta Mendaluk
Sekretarz I- Agnieszka Piórkowska
Sekretarz II- Iwona Kindy
Skarbnik I- Katarzyna Buba
Skarbnik II- Magdalena Przyłęcka

Członkowie Prezydium:
Mariola Stępień
Bogusława Kwiatkowska
Ilona Sosnowska
Radosław Krawczyk

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Perlińska
Sylwia Pawlak

 

KONTAKT DO RADY RODZICÓW:
tel: 691865173

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

 

18.00 – klasa pierwsza gimnazjum, sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz;

18.00 – klasa pierwsza liceum, sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska;

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206, wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

 

 

                     godzina 17.00-19.00

 

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

 

 

                     godzina 17.00-19.00

 

 

 

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

                     godzina 17.00-19.00

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

                     godzina 17.00-19.00

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica. Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci(art.54 ustawy o systemie oświaty i regulamin Rady Rodziców ZSO nr.7)

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy sugerowana minimalna wysokość rocznej składki to 50 zł/dziecka.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe  niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu uda się zrealizować wszystkie zaplanowane przez Radę działania.

       Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:
   
    PKO BP I o/ŁÓDŹ 29 1020 3352 0000 1902 0010 0099

       Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasa
            Rada Rodziców przy ZSO Nr 7
                  ul. Minerska 1/3
                     

Wpłaty można również dokonać podczas zebrań z wychowawcami - upoważnione osoby odwiedzą każdą z klas oraz dyżurów Rady Rodziców, które odbywają się przy okazji Konsultacji.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłat dokonują jak najwcześniej- pozwala to na lepsze planowanie i gospodarowanie funduszami.

 

Ubezpieczenie

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi ubezpieczeni są w firmie PZU na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

PEŁNY CZAS OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – 24 GODZINY NA DOBĘ, CAŁY ŚWIAT

W czasie nauki, w drodze do szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych, także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym PZU 801 102 102

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ