erte

nabór <

nabór

Dnia 16 maja 2016 roku o godzinie 16.00 odbędą się testy kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej oraz testy kompetencji sportowych do klasy sportowej. Kolejne terminy testów językowych oraz sportowych:
23 maja 2016 roku o godzinie 16.00.
24 maja 2016 roku o godzinie 16.00.
30 maja 2016 roku o godzinie 16.00.
31 maja 2016 roku o godzinie 16.00.

 

Informacja dotycząca terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017:

zarządzenie

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów:

kryteria

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ