Rawerwe

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

23-31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

31 grudnia 2016 r.

Zakończenie pierwszego półrocza

16-29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

13-18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.

4 maja 2017 r.

5 maja 2017 r.

8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 

 

 

Terminy posiedzeń klasyfikacyjnych

 

2 stycznia 2017r.

25 kwietnia 2017r.

19 czerwca 2017r.

 

 

 

Sprawdziany sumatywne

 

Klasy trzecie GIM i LO: 10-11-12 października 2016 r.

Klasy trzecie GIM i LO: 9-10-11 stycznia 2017 r.

Klasy pierwsze i drugie GIm i LO: 13-14-15 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

 

  • 8 września 2016 r., SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ:

18.00 – klasa pierwsza gimnazjum, sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz;

18.00 – klasa pierwsza liceum, sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska;

  • 15 września 2016 r., SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ, godzina 18.00:

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206, wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

 

 

  • 20 października 2016 r., – KONSULTACJE

                     godzina 17.00-19.00

 

  • 24 listopada 2016 r.: SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ, /informacja o propozycjach ocen na koniec pierwszego semestru/, godzina 18.00:

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

 

 

  • 15 grudnia 2016 r.:, – KONSULTACJE

                     godzina 17.00-19.00

 

 

 

  • 12 stycznia 2017 r.: SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ, /podsumowanie pierwszego semestru nauki/, godzina 18.00:

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

  • 23 lutego 2017 r.:, – KONSULTACJE

                     godzina 17.00-19.00

  • 23 marca 2017 r.: SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ, /klasy trzecie LO: informacja o propozycjach ocen na koniec drugiego semestru/ godzina 18.00:

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

klasa III A LO,

sala 203,   wych. p. Elżbieta Pawlicka

klasa III B LO,

sala 202,   wych. p. Magdalena Cząstka

  • 20 kwietnia 2017 r.: – KONSULTACJE

                     godzina 17.00-19.00

  • 18 maja 2017 r. SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ, /informacja o propozycjach ocen na koniec drugiego semestru/, godzina 18.00:

klasa I A GIM

Sala 106, wych. p. Monika Wołynkiewicz

klasa II A GIM,

sala 107,     wych. p. Piotr Leśkiewicz

klasa II B G,

sala 103,     wych. p. Andrzej Olczyk

klasa III A G,

sala 108 ,   wych. p. Anna Grzegorzewska

klasa III B G,

sala 104 ,   wych. p. Izabela Makowska

klasa I A LO

sala 205, wych. p. Karolina Nowinowska

klasa II A LO,

sala 101,   wych. p. Agnieszka Pilich

klasa II B LO,

sala 206,   wych. p. Eliza Krenz-Wilińska

 

 

 

 


 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ