Moja wymarzona ekopracownia - 2015 <

STWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁODZI POD NAZWĄ „EKOSFERA''

Projekt „Moja wymarzona ekopracownia - 2015"

 

Projekt „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn.” Moja wymarzona ekopracownia-2015”.

Nazwa zadania

STWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁODZI POD NAZWĄ „EKOSFERA"

Koszt całkowity zadania

36 100,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

34.000,00 zł.

 

Opis zakresu projektu:

 

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na modernizację i wyposażenie pracowni geograficznej.

W pracowni zaplanowano zajęcia o charakterze przyrodniczym i ekologicznym z geografii, biologii, przyrody, chemii, fizyki oraz zajęcia pozalekcyjne koła ekologiczno-przyrodniczego.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ